HOME        |         ZAKELIJK        |         CONTACT        | 

Particulier

Restauratie

Bij restauratie gaat het meestal over monumentale panden met een historische achtergrond die cultureel belangwekkend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsaanzicht. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten verleent belangrijke historische panden de status van Rijksmonument. Als eigenaar van zo’n monument geniet u bepaalde voordelen bij de instandhouding van uw bezit.

wpa135fa8f.jpg
wpd502f8fc.jpg

Aannemersbedrijf E Drenth|kloosterveenweg 107|Ter Apel