HOME        |         PARTICULIER        |         CONTACT        |        

Zakelijk

Restauratie

Bij restauratie gaat het meestal over monumentale panden met een historische achtergrond die cultureel belangwekkend zijn. Bijvoorbeeld omdat ze deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsaanzicht. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten verleent belangrijke historische panden de status van Rijksmonument. Als eigenaar van zo’n monument geniet u bepaalde voordelen bij de instandhouding van uw bezit.

wpccd5c213.jpg
wp15d9207d.jpg

Aannemersbedrijf E Drenth|kloosterveenweg 107|Ter Apel